Category Archive Willa Wolf

BySylvia

Pięciolecie istnienia Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben.

Komunikat Prasowy 28.11.2017 Pięciolecie istnienia Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben. Członkowie Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben mogli przekonać się 23.11.2017, jak szybko mija czas… Albowiem 23.11., ale w roku 2012, Towarzystwo rozpoczęło swoją działaność – zaraz po tym, jak w Gubinie, na początku października 2012, utworzono Stowarzyszenie Wzgórza Gubińskie. W trakcie minionych pięciu lat, przygotowano podstawowe założenia do programu rewitalizacji Wzgórz Gubińskich jako krajobrazu kulturowego, jednak jego urzeczywistnienie zajmie jeszcze sporo czasu. Podstawą programu rewitalizacji jest istniejący już od 08. maja 2014 roku, wstępny projekt strategii rozwoju Wzgórz Gubińskich, opracowany przy udziale obydwu stowarzyszeń, tzn. Wzgórza Gubińskie z Gubina i Stowarzyszeniem Wspierającym Rewitalizację z Guben, oraz Biuro Architektury Krajobrazu „hochC” z Berlina, które według naszej oceny, przygotowało ten projekt ze szczególną starannością. Ten wstępny projekt, wspierany finansowo przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück (Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück), zawiera między innymi propozycję pięciu projektów pilotujących: – Projekt 1 – Przygotowanie strategii rozwoju, dotyczącej bezpośrednio 150 ha krajobrazu kulturowego, będącego w przeważającej części własnością miasta Gubina; – Projekt 2 – Punkt widokowy Wzgórze Engelmanna połączony z punktem informacyjnym; – Projekt 3 – Rewitalizacja terenu wokół Wzgórza Engelmanna i po byłej Wieży Bismarka; – Projekt 4 – Mapy turystyczne, strona internetowa, nazewnictwo scieżek i szlaków; – Projekt 5 – Wspólny ogród na Wzgórzu Engelmanna; Projekt miał otrzymać ponowne, rozszerzone wsparcie finansowe ze strony DBU i Euroregionu Spree-Neiße-Bober. Niestety, gubińscy decydenci nie udzielili projektowi swojego poparcia, mimo, że ich udział był warunkiem koniecznym do złożenia wniosku.   W roku 2014 Towarzystwo Wspierajace Rewitalizację z Guben rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia projektu mającego na celu przygotowanie map turystycznych. Członkowie obydwu stowarzyszeń wspólnie odszukiwali przebieg dróg na Wzgórzach. Wyniki tych poszukiwań  zostały opracowane przy współpracy partnera w tym projekcie, którym było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Opracowanie wspólnych propozycji nazewnictwa dla nowych dróg w obrębie Wzgórz Gubińskich, zrealizowanych w ramach projektu EU, zakończyły przygotowania do przeprowadzenia projektu pilotujacego 4 – Mapy turystyczne, nazewnictwo scieżek i szlakow. Pozostalo jeszcze nadanie drogom nazw oraz uzdatnienie i oznaczenie ich, tak jak przewiduje projekt pilotujacy 3 – Rewitalizacja terenu. Realizację projektu pilotujacego 5 – Wspólny ogród, rozpoczęto na terenie ogrodków działkowych „ROD Wzgórze” (dawniej Schönhöhe – „Piękne Wzgórze”), poprzez wydzierżawienie ogródka przez Stowarzyszenie Wzgórza Gubińskie z Gubina i przyznanie prawa korzystania z niego Stowarzyszeniu Wspierającemu z Guben. Inicjatywa ta dała następujace rezultaty – członkowie stowarzyszenia zostali serdecznie przyjęci przez zarzad i sasiadów, obdarowani owocami i roślinami, a dodatkowo byli aktywnie wspomagani przez nich podczas oczyszczania wynajętego areału z zarośli i chwastów. W roku 2016 powstal Ogród Pamieci najgorszych zdarzeń poprzedzających wybuch wojny oraz tych, które dokonały się na końcu II Wojny Światowej. Teraz w ogrodzie tym, motyle i pszczoły bez trudu znajdują swoje ulubione kwiaty i korzystają z nich. Zostały też posadzone 23 drzewka owocowe, odmalowana stara blaszany altana oraz przygotowany fundament pod zadaszenie chroniące przed deszczem. Z rozmachem przeprowadzone zostały w maju 2016 polsko – niemieckie warsztaty malarskie dla małych i dużych artystek i artystów, w efekcie których powstało ponad 30 obrazów olejnych. Zarząd ogrodków działkowych był tą imprezą zachwycony. W maju roku 2017 odbyło się wspólne Swięto Kwitnących Drzew, a w październiku tegoż roku, wspólne Świeto Jabłecznika. Międzyczasie pojawiały się zaproszenia na spotkania w innych gubińskich ogródkach, przy czym wysiłki zmierzające do podjęcia projektu 5 – Wspólny ogród, były szeroko dyskutowane, oceniane i spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem. Wszystki wyniki zostały zebrane w dużej ilości albumów fotograficznych i dokumentują zarówno uciążliwe prace w ogródku, jak i radosną atmosferę odbywanych imprez.   Od października 2016 do lutego 2017 prowadzone były prace nad projektem „Uprawa ogrodków wczoraj i dzisiaj”. W efekcie tych prac sporządzona została obszerna dokumentacja. Przeprowadzone zostały też liczne seminaria na wysokim poziomie dla polskich i niemieckich działkowców. Odbyły sie równiez spotkania ekspertów. Żeby pogłębić wiedzę w tematach związanych z projektem, sięgano często do zapisów z przeszłosci, do kronik. Guben był w roku 2016 miastem ogrodów w Nidederlausitz (na Dolnych Łużycach), a Gubin odgrywał taką samą rolę w Województwie Lubuskim. Sytuacja ta trwa do dnia dzisiejszego. W ramach przygotowań do nowego projektu – jubileuszu 100-lecia istnienia firmy Bauhaus Dessau, przypadającego na rok 2019, do którego włączona została także była willa Wolfa, przeprowadziliśmy dnia 28.11.2017 wraz z Verein Pro Guben, w ramach ogólnych konsultacji mieszkańców, dyskusję z udziałem akademików i fachowców. Gościem była m. in. córka architekta Floriana Mausbacha. W tej chwili rozpoczął się w Berlinie proces tworzenia stowarzyszenia wspierającego odbudowę will Wolfa, w skład którego wchodzą liczne znane osobistości. Teresa Mausbach studiuje obecnie turystykę w Poczdamie, Berlinie i Lipsku oraz interesuje się Wzgorzami Gubinskimi i ich historią. Fakt ten jest korzystny zarówno dla Gubeńskiego Stowarzyszenia Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V., jak i dla wszystkich interesujących się tymi sprawami mieszkańców Guben i Gubina. Bowiem przez to, rekonstrukcja willi Wolfa wiąże się ze sprawą odbudowy sieci dróg na Wzgórzach Gubińskich. W ten sposób, obejrzenie krajobrazu kulturowego, staje się uzupełnieniem wydarzeń związanych z turystyką, które będą miały miejsce w Guben i w Gubinie w roku 2019. Ocena ostatniego wydarzenia z dnia 28.11.2107 zostanie przedstawiona w następnym wydaniu. Na pewno zostaną tam podane wiadomości na temat utworzenia stowarzyszenia wspierającego odbudowę willi Wolfa, jego celów i zamierzeń, jak rownież szczegóły odnośnie statutu tego stowarzyszenia. Irmgard Schneider Stellvertretende Vorsitzende

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen