Author Archive Sylvia

BySylvia

Notatka Prasowa

Drugie Wspólne Święto Kwitnienia Drzew, które odbyło się na terenie ROD „Wzgórze” w sobotę, 05.05.2018, w godz. od 13:00 do 17:00, zorganizowane przez Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V. w ramach projektu UE KPF-151/2018. Spotkanie odbyło się w sobotę, 05.05.2018, w godz. od 13:00 do 17:00, ponownie na terenie ROD „Wzgórze” (dawniej Schönhöhe) Jako organizatorzy Święta Kwitnienia Drzew chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim pomocnikom i gościom.„Jabłkowe miasto” – Guben / Gubin – nie powinno koncentrować się wyłacznie na jabłkach, ale także uwzględnić miód i wino, organizując wspólne małe święta tych produktów. Na dodatek trzeba przy tym zawsze pamiętać, że bez kwiatów i pszczół nie będzie ani jabłek, ani innych owoców. Celebrując to święto chcielibyśmy przypomnieć o pewnej prawidłowości: Każdej gubeńskiej królowej jabłka towarzyszy podczas Święta Kwitnienia Drzew życzenie dobrego zbioru owoców. Otrzymuje ona także niezbędną informację potrzebną do osiągnięcia tego celu, która brzmi „kwiat – pszczoła – zbiór owoców”.Nagrodą za jej troskę o spełnienie tych trzech warunków jest m.in., uroczysta koronacja królowej podczas Święta Jabłka. Zadania polegają zatem na:- rozmnażaniu i pielęgnowaniu drzew owocowych, wśród których muszą się znaleźć dawne odmiany- wspomaganiu działań koniecznych do utrzymania populacji pszczół; a po okresie kwitnienia drzew, zapewnieniu wystarczającej ilość łąk dla pszczół- wykorzystaniu dobrych zbiorów owoców dla regionalnego zaopatrzenia, przetwarzaniu ich we własnym zakresie lub odstawianiu do przetwórniJednak w obecnych niespokojnych czasach, oprócz szczególnie ważnych europejskich idei, wzajemny szacunek regionalnych partnerów należy do niezbędnych wartości, które ciągle trzeba pielęgnować. Trzeba jeszcze tylko dodać, że polskie jabłka, obok niemieckich z ogródków działkowych, smakują bardzo dobrze, że tutejsze pszczoły troszczą się o miód, który wzmacnia zdrowie naszych mieszkańców, a uprawa winorośli w naszym regionie znów zaczyna przybierać na znaczeniu. Celem projektu było i jest ponowne przeprowadzenie imprezy, która wskaże możliwości wykorzystania istniejącego krajobrazu kulturowego Wzgórz Gubinskich w celu zdefiniowania kierunków rozwoju obydwu naszych miast.Chodzi przy tym o to, aby:- ukształtować przyjazne stosunki pomiędzy polskimi i niemieckimi sąsiadami – wzbudzić miłość do natury i wspólnego miasta rodzinnego – zainspirować radość życia,- tradycję jabłka widzieć w powiązaniu z pszczołami,- zacząć rozmawiać na temat reaktywowania uprawy winnorosli- pogoda ducha grup kulturowych przeniosła się na ludzi,- oprzeć to swięto na europejskich ideach pokojowej egzystencji i umacniać je,- początek rewitalizacji 150-hektarowego obszaru Wzgórz Gubinskich potraktować jako krok w kierunku rozwoju gospodarki i turystyki obu naszych miast i zwracać się o poparcie dla możliwości użytkowania tego terenu przez wszystkich mieszkańców Gubina i Guben.Szczególnym celem było również zwrócenie uwagi na istniejące, ale obecnie mało wykorzystywane, możliwości rozwoju regionalnego i przygotowanie podstaw do działania w tym kierunku. Stowarzyszenie Pro Guben opracowało kolejne propozycje w tym zakresie. Można się z nimi zapoznać w języku polskim i niemieckim na internetowej platformie informacyjnej „www.proguben.info”. Bardzo serdecznie chcielibyśmy tą drogą podziękować wszystkim gościom Drugiego Wspólnego Spotkania Wiosennego w Gubinie za uwagę jaką poświęcili tej uroczystości. Równie serdecznie dziękujemy za setki życzeń nadesłanych do nas w dniu 18.04.2018 z okazji 160-tych urodzin dwojga mieszkańców Guben, przekonanych Europejczyków. Jako zewnętrzną oznakę naszych przekonań wywiesiliśmy flagę europejską, ponieważ po raz drugi obchodzimy święto kwitnienia w pobliżu Dnia Europy.Za to, że możemy wspólnie obchodzić to piękne swięto, chcielibyśmy podziękować Euroregionowi Spree-Neiße-Bober (Euroregionowi Szprewa-Nysa-Bóbr w Guben), który bardzo efektywnie wspiera nasze działania. Z tego powodu pokazaliśmy pownie niektóre prace wykonane podczas warsztatów malarskich (UE KPF 01 maja 2016 r.) i które chcielibyśmy przekazać Wam jako drobne upominki.Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu platformy informacyjnej odnośnie ochrony klimatu, na której wszyscy zainteresowani mogą znaleźć komunikaty w języku niemieckim i polskim. Bez takiej pomocy finansowej ani rzeczy piękne, ani potrzebne, jak n.p., nasze starania o uruchomienie połączeń autobusowych Guben-Gubin, nie byłyby tak szybko urzeczywistnione.Otrzymaliśmy pozdrowienia od pani Rity Süssmuth, emerytowanej Prezydent Federalnej, która obiecała odwiedzić nas podczas następnego Święta Kwitnienia Drzew. Otrzymaliśmy także pozdrowienia od premiera Brandenburgii, który jako pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw współpracy niemiecko-polskiej, życzył nam udanego święta.Mieliśmy również zaszczyt gościć na naszym święcie starostę, p. Haralda Altekrügera i przedstawić mu, jako przewodniczącemu Euroregionu Spree-Neiße-Bober (Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr), nasze propozycje odnośnie rewitalizacji Wzgórz Gubińskich i wielu innych przedsięwzięć.Jako przedstawiciela administracji miasta mogliśmy powitać zastępcę burmistrza Uwe Schulza w  towarzystwie reprezentantki FB III, Gesine Klimmigk.Chcielibyśmy szczególnie serdecznie podziękować Sylvi Kurban za komputerowe opracowanie dokumentacji i Jerzemu Cierpińskiemu za jej szybkie tłumaczenie.Przeprowadziliśmy piękną imprezę, przy wspaniałej pogodzie, z fantastycznymi widokami, z dobrym zaopatrzeniem Ellen Nattke, która znów jest w Guben i zastapiłą naszą niezawodną Sigrid Richter, której wysłaliśmy pozdrowienia do kliniki Carla Thiema w Cottbus. Podziękowania także dla Lidii Kohl (wróciła wraz rodziną z Kazachstanu), która wspierała Ellen. Dziękujemy Państwu Hoeber, którzy zafundowali nam jabłkowe ciasto z kruszonką. Dziękujemy Rosi Budnowski, która zorganizowała dla nas gulasz od p. Ewersbacha, a p. Ewersbachowi dziękujemy za to, że to zamówienie przyjął i zrealizował. Serdeczne podziękowania składamy niemieckim i polskim chórom oraz konferansjerowi Jürgenowi Budnowskiemu za muzyczną oprawę naszej imprezy. Rzuciliśmy krótkie spojrzenie na minione prawie 150 lat, podczas których Guben przyjmował wielu gości z Berlina, a którzy w obecnym roku 2018 celebrują 139-te Święto Kwitnienia Drzew w Werder, który kiedyś był naszym konkurentem. Życzylibyśmy sobie, aby tysiąc razy więcej turystów przybyło do Guben i Gubina, by dać zarobić miejscowym handlarzom. Jednak tej korzyści z publicznych imprez jakoś nikt nie dostrzega i dlatego celebrowane w miastach święta nie są uważane za czynnik rozwojowy, nawet jeśli chodzi o turystykę. A naszemu Świętu życzymy powtórki w przyjaźni ze wszystkimi partnerami. W imieniu członków: Stowarzyszenia Wspierania Rewitalizacji Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V., Pro Guben Stowarzyszenia dla Energii i Środowiska e.V., Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Stowarzyszenia Wzgórza Gubińskie pozdrawiamy Was serdecznie   Eberhard Hermann        Irmgard Schneider     Stefan Pilaczyński       Małgorzata Borngräber

BySylvia

ZAPROSZENIE Niemiecko-Polskie Spotkanie Wiosenne połączone z obchodami Dnia Europy 2018

ZAPROSZENIE

 Serdecznie zapraszamy Panstwa na drugie

Niemiecko-Polskie Spotkanie Wiosenne połączone z obchodami Dnia Europy 2018,

które odbędzie się na terenie ogródków działkowych

ROD WZGÓRZE (przy ul. Paderewskiego w Gubinie)

w dniu 05.05.2018, od godz. 13:00 do godz. 17:00

„Jabłkowe” miasto Guben / Gubin otrzyma więcej wspólnych, małych imprez związanych bezpośrednio nie tylko z jabłkiem, ale także odnoszące się do miodu i wina.Należy tutaj przypomnieć, że bez kwiatów i pszczół nie byłoby ani jabłek, ani innych owoców!Pamiętajmy przy tym, że w obecnych burzliwych czasach, należy umacniać wzajemny szacunek i europejskie myślenie. Do tego trzeba jeszcze tylko dodać, że zarówno polskie jak i niemieckie jabłka z ogródków działkowych, smakują bardzo dobrze, że miejscowe pszczoły dostarczają miodu, który wzmacnia zdrowie naszych mieszkańców, a uprawa winorośli na naszym terenie coraz bardziej przybiera na znaczeniu.

 Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdybyśmy mogli powitać liczne grono osób spośród Państwa na naszym Wiosennym Spotkaniu w dniu 05.05.2018 w Gubinie, na krótko przed obchodzonym we wrześniu Gubeńskim Świętem Jabłka (Gubener Apfelfest).W imieniu członków Stowarzyszenia Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V., Stowarzyszenia na Rzecz Energii i Środowiska Pro Guben e.V. oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i Stowarzyszenia Wzgórza Gubińskie pozdrawiamy Was serdecznie.

Eberhard Hermann                                                                                 Irmgard Schneider

Vorsitzender Förderverein zur Wiederherstellung                        Vorsitzende Pro Guben e.V.

Kulturlandschaft Gubiner Berge e.V. in Guben                           Stellv. Vors. För.Ver. Gubiner Berge

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierającego                       Przewodnicząca Pro Guben e.V.

Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz                         V-ce Przew. För.Ver. Gubiner Berge

Gubińskich e.V. z Guben

 

Stefan Pilaczyński                                                                            M. Borngräber u. Dr. Milewicz

Przewodniczący Stowarzyszenia                                                      Przewodnicząca i V-ce Przew.

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej                                                               Stowarzyszenia Wzgórza Gubińskie

z Gubina

BySylvia

Pro Guben e.V. zamieszcza od 2018 artykuły na własnej platformie internetowej.

Nasze życzenia na nowy rok 2018 pod adresem partneròw Agendy 21.

Chcielibyśmy przedstawić, dlaczego i w jaki sposòb doświadczenia zebrane przez Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Pro Guben, we wspòłpracy z Miejskimi Zakładami Guben GmbH, oddziaływują pozytywnie na rozwòj miasta.

Od roku 1994 Stowarzyszenie stało się motorem napędzającym pozytywne zmiany. Celem naszego działania, było i jest w dalszym ciągu, przedstawienie miasta Guben z korzystnej strony. Szukaliśmy i znaleźliśmy praktyczne możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Od roku 2001 obserwujemy wyniki uzyskane w Guben przez 38 partneròw Agendy 21 i umieszczamy je Księdze Honorowej. Już w końcu roku 1994 działalność partneròw doprowadziła do tego, że uzyskaliśmy zmniejszenie wydzielania CO2 o 43,77% w stosunku do roku 2000. Podczas kiedy Niemcy chcą osiągnac 40% do roku 2020, my w Guben chcemy pokazać, jak można osiagnać 50% już w roku 2017!

Zakłady Miejskie GmbH w Guben mają menadżera do spraw klimatu, ktòry szczegòlnie dział komunalny zorganizował bardzo przejrzyście i ktòry poprzez raporty energetyczne wspomaga nasze prace nad uzyskaniem całkowitego wyniku. Znajdują tam zastosowanie zawsze nowoczesne, oszczędne i najbardziej aktualne innowacje w tej dziedzinie. Dlatego nasze miasto reprezentuje pod względem techniki energetycznej najnowszy poziom, konieczny, aby zrealizować założenia Traktatu Paryskiego. Nie moglibyśmy dzisiaj o tym mòwić, gdybyśmy nie zaczęli pracować nad tym 17-naście lat temu.

Chcemy przez to pokazać, że miasto, ktòre zostało praktycznie pozbawione przemysłu i ktòre sąsiaduje z elektrownią w Jänschwalde, określaną w sprawozdaniach lekarzy, jako piąta w kolejności z najbrudniejszych elektrowni w Europie, nie musi ograniczyć się tylko do narzekania, ale przez inteligentne działanie mieszkancòw, może radykalnie zmienic swoje położenie. Chcemy przez to powiedzieć, że podpisana niegdyś w Rio de Janeiro, w roku 1992, Agenda 21 o światowym zasięgu, dotarła i została zrealizowana w naszym mieście. Nie możemy nakazać zamknięcia elektrowni. Możemy jednak w możliwie jak najkròtszym czasie, wspòlnie z właścicielem elektrowni, opracować sposoby działania w okresie przygotowawczym, ktòry nastąpi po zaniechaniu wydobycia węgla brunatnego.

Pokazaliśmy rozwiązania, ktòre zapoczątkowalismy w Guben. Pokazaliśmy możliwości tkwiące w naszym mieście, informując jednocześnie zarządcòw miasta o szkodliwych oddziaływaniach na mieszkańcòw aglomeracji Guben – Gubin i okolic. Opròcz naszych krytycznych uwag, dodajemy od 14-stu lat zestawienie pozytywnych osiągnięć oraz propozycje poprawy istniejącej sytuacji zagrożenia zdrowia, ktòra na skutek licznych analiz naukowych, jest znana każdej osobie zarządzającej.

Przedstawiliśmy ròwnież propozycje związane z uzyskaniem nowych zawodòw przez ludzi pracujących do tej pory w kopalniach węgla brunatnego. Proponujemy zorganizowanie transgranicznej szkoły technicznej, co umożliwiłoby młodym ludziom z Guben i Gubina zdobycie zawodu, a tym samym na zbudowanie własnej egzystencji, pozastając jednocześnie w pobliżu swojej rodziny.

Wydarzenia w świecie arabskim chwilowo odsunęły nasze działania na dalszy plan.

Republika Federalna Niemiec i Parlament Europejski nie mogą się z tą sytuacją uporać. Problemy związane z pomocą dla uchodźcòw przekroczyły kompetencje parlametòw i doprowadziły do permamentnie już trwających sporòw na temat sposobu rozwiązania problemu uchodźcòw.

Krytycznie oceniamy prace zaròwno naszego Bundestagu, jak i Parlamentu Europejskiego. To co zdzialiśmy w naszym mieście mogłoby być standardem jesli idzie o rozwòj miast i gmin w Niemczech i Europie, gdyby nasza działalność znalazła w końcu odpowiednie poparcie.

Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić projekty UE, ktòre byłyby połączone platformą informacyjną dotyczącą ochrony środowiska. Będziemy tam umieszczać po polsku i po niemiecku, doniesienia o efektach konsultacji społecznych z udziałem fachowcòw akademickich i wynikających z tych konsultacji, koniecznych działaniach.

Tematy naszych konsultacji koncentrują się na zagadnieniach z ekonomii, energii, ochrony środowiska, kształcenia, a ponadto na rozwoju krajobrazu kulturowego Wzgòrz Gubińskich.

W tym celu, zgodnie z wytycznymi Euroregionu – KPF 91/2017, zapraszamy ekspertòw, ktòrzy chcieliby się zaangażować w rozwòj regionu. Z tego powodu „Rozwòj krajobrazu kulturowego Wzgòrz Gubińskich” będzie naszym stałym tematem.

Będzie on ròwnież zawierał zbliżający się jubileusz „ 100 Jahre Bauhaus Dessau“ w roku 2019, ktòry jest połączony z willą Wolfa. Dzięki pani Wachsmann udało się nawiązać kontakt z p. Therese Mausbach. Jest ona còrką Floriana Mausbach, założyciela fundacji “ Villa Wolf“ w Berlinie, ktòry będzie działać także w Guben, aby mieć lepszy kontakt z Gubinem.

Therese Mausbach studiuje turystykę wschòd- zachòd, w tym w Brandenburgii, a więc i na Wzgòrzach Gubińskich. Miejscem jej studiòw  jest Poczdam, Berlin i Lipsk. Aktualnie zbiera wiadomości o przeszłości willi Wolfa.

Dlaczego ten jubileuszowy rok 2019 ma tak duże znaczenie dla obydwu naszych stowarzyszeń i dla rozwoju obu naszych miast?

Właczając się do obchodòw, możemy liczyć na ulokowanie dużych prjektòw w obydwu naszych miastach.

W związku z tym możemy:

– zapoznać osoby kompetentne z planami rozwoju naszych miast

– zabiegać o to, zeby obydwa nasze miasta rozwijały się pod względem ekologicznym w taki sam sposòb, koncentrując się na wykorzastaniu energii odnawialnej i regionalnych produktach ekologicznych.

Podsumowując to, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że mamy po swojej stronie partnera, ktòry wspòłdziała z nami w odparciu zagrożenia spowodowanego planami budowy kopalni odkrywkowej w okolicach Gubina.

Poparcie ze strony Berlina i Vaduz/Lichtenstein jest w fazie przygotowywawnia. Potrzebna jest do tego wspòłpraca zarządcòw Gubina.

Raport o efektach naszej działaności zostanie opublikowany w czasie „15. Gubener Energie- und Umwelttagen 2018”, ktòre odbędą się w czasie Gubeńskiej Wiosny

W imieniu obu stowarzyszeń – „Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V.“ i

„Fördervereins zur Wiederherstellung der Kulturlandschaft Gubiner Berge e.V“,

życzę Wam wszystkiego najlepszego w roku 2018, ròwnież partnerom Agendy 21 oraz wszystkim mieszkańcom Guben i Gubina.

Irmgard Schneider

BySylvia

Pięciolecie istnienia Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben.

Komunikat Prasowy 28.11.2017 Pięciolecie istnienia Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben. Członkowie Towarzystwa Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V. z Guben mogli przekonać się 23.11.2017, jak szybko mija czas… Albowiem 23.11., ale w roku 2012, Towarzystwo rozpoczęło swoją działaność – zaraz po tym, jak w Gubinie, na początku października 2012, utworzono Stowarzyszenie Wzgórza Gubińskie. W trakcie minionych pięciu lat, przygotowano podstawowe założenia do programu rewitalizacji Wzgórz Gubińskich jako krajobrazu kulturowego, jednak jego urzeczywistnienie zajmie jeszcze sporo czasu. Podstawą programu rewitalizacji jest istniejący już od 08. maja 2014 roku, wstępny projekt strategii rozwoju Wzgórz Gubińskich, opracowany przy udziale obydwu stowarzyszeń, tzn. Wzgórza Gubińskie z Gubina i Stowarzyszeniem Wspierającym Rewitalizację z Guben, oraz Biuro Architektury Krajobrazu „hochC” z Berlina, które według naszej oceny, przygotowało ten projekt ze szczególną starannością. Ten wstępny projekt, wspierany finansowo przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück (Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück), zawiera między innymi propozycję pięciu projektów pilotujących: – Projekt 1 – Przygotowanie strategii rozwoju, dotyczącej bezpośrednio 150 ha krajobrazu kulturowego, będącego w przeważającej części własnością miasta Gubina; – Projekt 2 – Punkt widokowy Wzgórze Engelmanna połączony z punktem informacyjnym; – Projekt 3 – Rewitalizacja terenu wokół Wzgórza Engelmanna i po byłej Wieży Bismarka; – Projekt 4 – Mapy turystyczne, strona internetowa, nazewnictwo scieżek i szlaków; – Projekt 5 – Wspólny ogród na Wzgórzu Engelmanna; Projekt miał otrzymać ponowne, rozszerzone wsparcie finansowe ze strony DBU i Euroregionu Spree-Neiße-Bober. Niestety, gubińscy decydenci nie udzielili projektowi swojego poparcia, mimo, że ich udział był warunkiem koniecznym do złożenia wniosku.   W roku 2014 Towarzystwo Wspierajace Rewitalizację z Guben rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia projektu mającego na celu przygotowanie map turystycznych. Członkowie obydwu stowarzyszeń wspólnie odszukiwali przebieg dróg na Wzgórzach. Wyniki tych poszukiwań  zostały opracowane przy współpracy partnera w tym projekcie, którym było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Opracowanie wspólnych propozycji nazewnictwa dla nowych dróg w obrębie Wzgórz Gubińskich, zrealizowanych w ramach projektu EU, zakończyły przygotowania do przeprowadzenia projektu pilotujacego 4 – Mapy turystyczne, nazewnictwo scieżek i szlakow. Pozostalo jeszcze nadanie drogom nazw oraz uzdatnienie i oznaczenie ich, tak jak przewiduje projekt pilotujacy 3 – Rewitalizacja terenu. Realizację projektu pilotujacego 5 – Wspólny ogród, rozpoczęto na terenie ogrodków działkowych „ROD Wzgórze” (dawniej Schönhöhe – „Piękne Wzgórze”), poprzez wydzierżawienie ogródka przez Stowarzyszenie Wzgórza Gubińskie z Gubina i przyznanie prawa korzystania z niego Stowarzyszeniu Wspierającemu z Guben. Inicjatywa ta dała następujace rezultaty – członkowie stowarzyszenia zostali serdecznie przyjęci przez zarzad i sasiadów, obdarowani owocami i roślinami, a dodatkowo byli aktywnie wspomagani przez nich podczas oczyszczania wynajętego areału z zarośli i chwastów. W roku 2016 powstal Ogród Pamieci najgorszych zdarzeń poprzedzających wybuch wojny oraz tych, które dokonały się na końcu II Wojny Światowej. Teraz w ogrodzie tym, motyle i pszczoły bez trudu znajdują swoje ulubione kwiaty i korzystają z nich. Zostały też posadzone 23 drzewka owocowe, odmalowana stara blaszany altana oraz przygotowany fundament pod zadaszenie chroniące przed deszczem. Z rozmachem przeprowadzone zostały w maju 2016 polsko – niemieckie warsztaty malarskie dla małych i dużych artystek i artystów, w efekcie których powstało ponad 30 obrazów olejnych. Zarząd ogrodków działkowych był tą imprezą zachwycony. W maju roku 2017 odbyło się wspólne Swięto Kwitnących Drzew, a w październiku tegoż roku, wspólne Świeto Jabłecznika. Międzyczasie pojawiały się zaproszenia na spotkania w innych gubińskich ogródkach, przy czym wysiłki zmierzające do podjęcia projektu 5 – Wspólny ogród, były szeroko dyskutowane, oceniane i spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem. Wszystki wyniki zostały zebrane w dużej ilości albumów fotograficznych i dokumentują zarówno uciążliwe prace w ogródku, jak i radosną atmosferę odbywanych imprez.   Od października 2016 do lutego 2017 prowadzone były prace nad projektem „Uprawa ogrodków wczoraj i dzisiaj”. W efekcie tych prac sporządzona została obszerna dokumentacja. Przeprowadzone zostały też liczne seminaria na wysokim poziomie dla polskich i niemieckich działkowców. Odbyły sie równiez spotkania ekspertów. Żeby pogłębić wiedzę w tematach związanych z projektem, sięgano często do zapisów z przeszłosci, do kronik. Guben był w roku 2016 miastem ogrodów w Nidederlausitz (na Dolnych Łużycach), a Gubin odgrywał taką samą rolę w Województwie Lubuskim. Sytuacja ta trwa do dnia dzisiejszego. W ramach przygotowań do nowego projektu – jubileuszu 100-lecia istnienia firmy Bauhaus Dessau, przypadającego na rok 2019, do którego włączona została także była willa Wolfa, przeprowadziliśmy dnia 28.11.2017 wraz z Verein Pro Guben, w ramach ogólnych konsultacji mieszkańców, dyskusję z udziałem akademików i fachowców. Gościem była m. in. córka architekta Floriana Mausbacha. W tej chwili rozpoczął się w Berlinie proces tworzenia stowarzyszenia wspierającego odbudowę will Wolfa, w skład którego wchodzą liczne znane osobistości. Teresa Mausbach studiuje obecnie turystykę w Poczdamie, Berlinie i Lipsku oraz interesuje się Wzgorzami Gubinskimi i ich historią. Fakt ten jest korzystny zarówno dla Gubeńskiego Stowarzyszenia Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V., jak i dla wszystkich interesujących się tymi sprawami mieszkańców Guben i Gubina. Bowiem przez to, rekonstrukcja willi Wolfa wiąże się ze sprawą odbudowy sieci dróg na Wzgórzach Gubińskich. W ten sposób, obejrzenie krajobrazu kulturowego, staje się uzupełnieniem wydarzeń związanych z turystyką, które będą miały miejsce w Guben i w Gubinie w roku 2019. Ocena ostatniego wydarzenia z dnia 28.11.2107 zostanie przedstawiona w następnym wydaniu. Na pewno zostaną tam podane wiadomości na temat utworzenia stowarzyszenia wspierającego odbudowę willi Wolfa, jego celów i zamierzeń, jak rownież szczegóły odnośnie statutu tego stowarzyszenia. Irmgard Schneider Stellvertretende Vorsitzende

BySylvia

Komunikaty prasowe dotyczące uczestnictwa w akcjach wspólnych konsultacji obywateli Część 1

KPF 91/2017
Akademicki udział we wspólnych konsultacjach obywatelskich
– transport publiczny

Data: 05.09.2017

Stowarzyszenie Pro Guben e.V. pod przewodnictwem p. Irmgard Schneider, zorganizowało w ramach projektu eurpejskiego „Akademicki udział we wspólnych konsultacjach obywatelskich” pierwsze spotkanie na temat publicznej komunikacji miejskiej.

Chodziło przy tym o przygotowanie planu komunikacji miejskiej w powiecie Spree-Neiße na lata od 2018 do 2022. Zaproszeni goście przedstawili uwagi i propozycje poprawienia sytuacji w tym zakresie. Wsród zaproszonych gosci była Rada Seniorów Miasta Guben, Wydział V Zarządu Miasta Guben, Euroregion Spree-Neiße-Bober z Guben, Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr z Gubina, przewodniczący Komisji Wspólnej i Zarządu Miasta Guben i Gubina, jak również dyrektor techniczny DB Regio Bus Ost GmbH oraz przedstawiciel IHK Cottbus.

Głównymi tematami były następujące zagadnienia:

– międzyregionalna linia autobusowa do Eisenhüttenstadt z połączeniami do Bresinchen i Groß Breesen, ewentualnie z bezpośrednim połączeniem do Neiße-Center.

– w ramach ruchu transgranicznego pomiędzy Guben i Gubinem, zaproponowano utworzenie przystanku przy Alte Poststraße, w pobliżu Amtsgericht. Dalszym punktem przesiadkowym byłby dworzec kolejowy w Guben. Proponowany przystanek Alte Poststraße słuzyłby jednocześnie gminie ewangelickiej oraz bezpiecznemu dojazdowi uczniów do Friedensschule.

Wymienione uprzednio uwagi i propozycje zostały przekazane powiatowi Spree-Neiße w dniu 13.09.2017

Przedstawione propozycje są także wspierane przez Förderverein zur Wiederherstellung der Kulturlandschaft Gubiner Berge e. V. (Stowarzyszenie Wspierające Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V.)

Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje, że turyści i goście, będą mogli łatwiej osiągnąć Wzgórza Gubińskie oraz będą mieli dogodniejszy dostęp do gubińskiej komunikacji miejskiej. Jeśli idzie o Wzgórza Gubińskie, to należy dodać, że będą mogli wykorzystać ten wspaniały dar natury do wędrówek i rekreacji.

Pro Guben e.V.

Verein für Energie und Umwelt

BySylvia

Podsumowanie przebiegu „Święta Jabłecznika“ które odbyło się dnia 07.10.2017 na Wzgórzach Gubińskich. Stanowi ono projekt europejski Stowarzyszenia Pro Guben Energia i Ochrona Srodowiska e.V.

Ocena wydarzenia „Apfelkuchenfest” od 07.10.2017

EU Projekt KPF 90/2017 Stowarzyszenia na rzecz energii i środowiska Pro Guben e.V.

Celem projektu bylo zorganizowanie festynu, z którego wynikneły by dziedziny współpracy obu naszych miast, Guben i Gubina, bazujące na krajobrazie kulturowym Wzgórz Gubińskich Chodzi przy tym o:

– kształtowanie dobrosasiedzkiego współistnienia Polaków i Niemców na zasadach przyjaźni;

– pobudzenie miłosci do natury i do wspólnego miasta rodzinnego;

– pobudzanie radości życia;

– połaczenie tradycji sadownictwa (uprawy jabłek) z pszczelarstwem;

– dyskusje na temat odnowienia uprawy winorośli;

– rozwijanie pozytywnego wpływu grup kulturalnych na mieszkanców;

– umacnianie europejskiej idei pokojowego współistnienia, a przez to – zapoczątkowanie rewitalizacji zajmujących 150 ha Wzgórz Gubinskich, które wzmocnią nasze miasta ekonomicznie i dodatkowo spowodują wzrost aktywności turystycznej mieszkańców Guben i Gubina.

Szczególnym celem było też, pokazanie na razie jeszcze słabych, ale już powoli rosnących możliwości rozwoju regionu i przygotowanie drogi do wskazania dalszych kierunków rozwoju (w języku polskim i niemieckim), na platformie internetowej znajdującej się w opracowaniu.

Odwiedziny pierwszego Święta Jabłecznika przez p. Pantkowskiego z Euroregionu Spree – Neiße – Bober, przez przedstawiciela burmistrza Guben, p. Uwe Schulza i 18-stej gubeńskiej Królowej Jabłka, Anne Lange z domu Lehmann wraz z jej małą rodziną, zostało przyjęte przez 76-ciu uczestników i organizatorów, jako szczególne wyróżnienie. P. Pantkowski podkreślił, że organizatorzy realizujący projekty europejskie, muszą zawsze zapewnić sobie udział partnerów w projekcie. Tą wypowiedź przekazujemy wszystkim, którzy współpracują z nami w projektach. Przedstawiciel burmistrza Guben, p. Schulz nazwał zwiększenie potencjału regionalnego produktu interesującym celem ekonomicznym. Podziękował także członkom Fördervereins zur Wiederherstellung der Kulturlandschaft Gubiner Berge e.V. (Stowarzyszenia Wspierającego Rewitalizację Krajobrazu Kulturowego Wzgórz Gubińskich e.V.) za wysiłek włożony w doprowadzenie do stanu użyteczności dzialki nieuprawianej od ponad 30-stu lat. Przedstawił również uczestnikom nową współpracownicę gubeńskiego rynku, panią Angi Halko. 18-nasta gubeńska Królowa Jabłka p. Anne Lange ucieszyła się z pomysłu zorganizowania specjalnego festynu, na którym spotkałyby się wszystkie byłe Królowe Jabłka. Być może uda się to zrealizować przy następnej okazji. Wszystkie królowe są już dzisiaj serdecznie zaproszone!

Szczególne podziękowanie składamy na ręce prezesa gubińskich ogródków działkowych ROD „Wzgórze” p. Czyżowskiego.

W podziękowaniu za to, że mogliśmy zorganizować nasz festyn na wzgórzu z którego rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto i okolicę, zebraliśmy niewielką sumę pieniędzy na zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia zabezpieczającego przed dzikami.

Chcielibyśmy również podziękować grupie wokalnej NANUNANA, wokalistkom z grupy Folklore Guben pod kierownictwem pani Ewersbach i byłemu gubeńskiemu konferansjerowi p. Budnowskiemu, który zagrzewał serca wszystkich przy tak zmiennej pogodzie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy obdarowali nas ciastem, w tym zdobywców 1-wszego miejsca, rodzinę pana Hoeber i Rosi Budnowski, która zajęla 2-gie miejsce. Dziekujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie gościom z Polski, mieszkańcom Gubina, którzy wykazali duże zainteresowanie naszym festynem.

Irmgard Schneider

Przewodnicząca Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V.

BySylvia

Global Ener Tec AG

Notatka Prasowa W akademickiej dyskusji na temat naszego projektu unijnego pod nazwą:„Możliwości wsparcia projektów badawczych prowadzonych przez Global EnerTec AG na terenie strefy przemysłowej w Guben”, która odbyła się w dniu 24.10.2017 r., osiągnięto nastepujące rezultaty: Dyskusja rozpoczęła się w „Hut-Café” od krótkiego omówienia tematu naszego spotkania. Następnie uczestnicy udali się na teren Global EnerTec AG, gdzie wysłuchali wykładu kierownika zakładu doświadczalnego, p. Fechnera, na temat prac wdrożeniowych nad metodą utylizycji odpadów według patentu dr. Matrmawi, współzałożyciela firmy Global EnerTec AG. Według opini osób biorących udział w dyskusji, metoda ta stanowi najlepszą obecnie metodę utylizacji rosnących nieustannie gór smieci. Na całym świecie odpady stały się olbrzymim, do tej pory nierozwiązanym problemem. Wiele państw próbuje rozwiązać ten problem przez wywożenie śmieci na składowiska do innych krajów, niekoniecznie sąsiednich. Równiez spalanie smieci, podczas którego może nastąpić wydzielanie chloru i innych szkodliwych substancji, tylko w niewielkim stopniu poprawia sytuację. Tak samo wyrzucanie odpadów do morza nie jest dziełem przypadku, lecz jedną ze świadomie wybieranych dróg pozbycia się ich. W/w patent zakłada sortowanie („frakcjonowanie”) odpadów i utylizację każdej frakcji w osobnym procesie, np. rozdrobnione opony samochodowe (w tym wypadku można mowić o „nieskonczonej podaży” tego „surowca”), zużyte taśmy przenosników, odpady młynarskie, resztki z reaktorów bio-gazowych (które moga zawierać metale cieżkie), lub pozostałosci z oczyszczalni scieków (które obecnie nie moga być wyrzucane na pola uprawne). Wykorzystując metodę stosowaną w gubeńskim zakładzie doświadczalnym, można ustalić wartości energetyczne materiałów izolacyjnych pochodzących z rozbieranych domów i na tej podstawie zdefiniować ekonomiczne przesłanki ich stosowania. Ponadto trzeba pamiętać, że metoda ta pozwala również uzyskać tak cenny ekonomicznie prąd, gas, koks, a nawet paliwa i nawozy sztuczne, co czyni jej zastosowanie szczególnie intratnym. Jak wynika z kalkulacji przeprowadzonej na podstawie dotychczasowych wyników, pomimo konieczności zainwestowania w urządzenia techniczne potrzebne do jej zrealizowania, ceny dla odbiorców pozostają na niskim poziomie. Bardzo często mamy do czynienia z odpadami, które nie dają się zaszeregować do żadnej z istniejących kategorii, a jednocześnie nie mogą być składowane na wysypisku. W tym przypadku również można zastosować innowacyjną metodę utylizacji wdrożoną przez Global EnerTec AG. Produkcja urządzeń technicznych potrzebnych do wykorzystania wspomnianej metody, mogłoby stać się ważnym czynnikiem rozwoju Łużyc, podnosząc je do rangi regionu wiodącego w tej dziedzinie. Wspomniana powyżej metoda utylizacji odpadów wg. dr. Matrmawi, wzbudziła już duże zainteresowanie w Afryce, Azji i na południu Europy. Zainteresowani tą metodą z niecierpliwością oczekują na wyniki pomiarów, obliczenia efektywności ekonomicznej i wprowadzenie na rynek nowych systemów utylizacji. Istotną cechą systemów utylizacji pracujących poza Centrum Doświadczalnym w Guben jest system zdalnego nadzoru procesu, pozwalający zlokalizować zródło zaburzeń przez kontrolerów w Guben. Dodatkowo, metoda dr. Matrmawi przyczynia sie do oszczędzania posiadanych zasobów węgla brunatnego.   Poprzez opublikowanie naszych doświadczeń z wizyty w Global EnerTec AG, chcemy także wesprzeć firmę „Innovationsregion Lausitz GmbH” (zobacz ulotkę). Prosimy pamiętać, że w każdej chwili można zgłosić chęć obejrzenia Centrum Doświadczalnego firmy Global EnerTec AG w Guben (zobacz ulotkę) Z poważaniem Irmgard Schneider ,il 1 Przewodnicząca Pro Guben e. V., Verein für Energie und Umwelt

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen