Author Archive Sylvia

BySylvia

Hier unsere hoffnungsvollen Ausführungen zum neuen Jahr 2019 an die Gubener Agenda 21 Partner und an alle Bürgerinnen und Bürger unserer Doppelstadt Guben/Gubin.

Mit allen guten Wünschen für Sie,   möchten  wir Ihnen  unsere Vorstellungen, d.h. die

des Pro Guben  Verein für Energie und Umwelt e.V., zur weiteren positiven Entwicklung  unserer beiden Städte  übermitteln.

Das Ziel des eingeschlagenen Weges war und ist es immer wieder, die Stadt Guben von einer positiven Seite her zu betrachten, und nach praktischen Möglichkeiten zu suchen, um damit  die wirtschaftliche und soziale Stabilität für beide Städte herbeizuführen. Beispielhaft leisteten die Gubener Agenda Partner auch 2017 ihren Beitrag zur CO2 Minderung. Das Jahr 2018 wird nun ausgewertet. Wir konnten auch herausfinden, dass sich in Gubin die größte Solaranlage Polens befindet. Wir erfüllen damit gemeinsam die Klimaziele von Deutschland und Europa seit 2014. Die Gubener Ergebnisse liegen seit dem bei 45 % trotz der Behinderungen durch die gesetzlich verordneten klimaschädlichen Rahmen-bedingungen. Diese sind endlich deutlich aufzuheben, was wir vom Bundesministerium aus Bonn erwarten. Nach dem Klimagipfel in Kattowitz wurde dazu bis Ende 2019 ein Klimaschutzgesetz versprochen. Warum war es für den 24. Klimagipfel noch nicht fertig? Unsere Zielstellungen sind in der Agenda 21, die auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen wurden, zu finden.

Die Agenda 21 ist das Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen.

Entsprechend des Artikel 28 der Agenda 21 von Rio de Janeiro folgte am 06.10.1999 die Gubener Stadtverordnetenversammlung diesem Beschuss, um sich die Ziele zu Eigen zu machen und sich dem Agenda 21 Prozess anzuschließen.

Ein Konzept zur Einführung der Lokalen Agenda 21 zu erarbeiten, dieser Auftrag wurde an die Stadtverwaltung erteilt und beschlossen. Unsere Stadtverwaltung befolgt diesen Beschluss bis heute in vorbildlicher Weise. Unter der Einbeziehung vieler Akteure wurden Leitbilder mit Zielen erarbeitet.

Darin sind enthalten:

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und woran können wir anknüpfen.

Es sind alle regionalen und überregionalen Pläne und Konzepte aufgeführt.

Es ist z.B. für Guben 2016 ein INSEK 2030 mit Handlungskonzepten auf dem aktuellsten Stand.

Bewahrung der Umwelt  Ziele und Erreichtes und was können und müssen wir zukünftig tun. 2014 hat Guben die deutschen und europäischen Ziele zum Klimaschutz erfüllt und strebt die 50 % CO2 Minderung in Kürze an. Aber auch die Biodiversität und das Erhalten der Artenvielfalt sind recht wichtige Themen, die noch konkret zu erfassen sind.

Sicherung der Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes  unter dem Leitbild des „Europäischer Gedankens“.

Vorstellungen zu allen Vorhaben befinden sich im Landesentwicklungsplan Berlin- Brandenburg. Im Jahr  2018 wurden diese im Auftrag der IHK Cottbus, durch unseren Verein auf den Weg gebracht. Einen zweiten Auftrag erledigten wir zum Thema Fließgewässer, so auch unsere Neiße selbst und  in Verbindung mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Besonders erfreute uns der Beschluss der Gemeinsamen Kommission der Stadtverordneten

von Gubin und Guben vom 17.12.2018, dass die Stadtverwaltung Gubin sich ähnlich des Gubener Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ( INSEK 2030) eine Planungsgrundlage schaffen möchte. Wir würden uns dabei sehr gerne einklinken, um das Konzept den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen, um gemeinsam mit den Stadtverwaltungen der Doppelstadt einen Handlungsrahmen zu geben. Darin können sich die Leitbilder und Ziele befinden, die man gemeinsam, so verbessert, immer vor Augen hat.

Wir freuten uns mit Ihnen   auf den angekündigten Neujahrsempfang 2019 beider Stadtverwaltungen, der in diesem Jahr in Guben unter dem Motto „100 Jahre Bauhaus Dessau“ stattfand. Bauhaus Dessau hat für uns die Bedeutung, dass im ehemaligen Guben, jetzt in Gubin die Wolf Villa von Mis van der Rohe als eines seiner Erstwerke im Stil des Bauhauses entworfen wurde.

Die dazu gehörende  Abhandlung zur damaligen Zeit finden Sie im Roman „Die guten Jahre“. Von

Klaus Herrmann. Unser nächstes Thema lautet:Forderungen zur Landtagswahl 2019 auf dem energetischen Gebiet /Anforderung von  IHK Cs

BySylvia

Ocena Przebiegu Sympozjum w Berlinie, w dniu 27.09.2018

W dniu 27.09.2018 r. odbyło się w Berlinie sympozjum połączone z wieczorem parlamentarnym, na które nasze Stowarzyszenie Pro Guben e.V. zostało zaproszone jako członek EUROSOLAR e.V.

Tematem sympozjum było:

„Zadanie stulecia – Europa odnawialnych energii”

Sympozjum zajmowało się nastepujacymi zagadnieniami:

– potrzeba kompleksowych wysiłków i dogodnych założen ramowych, żeby szybko i bez wygórowanych nakładów położyć kres uzależnieniu Europy od kopalnych i jądrowych zródeł energii;

– ustanowienie nowej struktury ramowej rynku energetycznego pozwoli krajom europejskim przejść do epoki energii słonecznej i wzmocnić spójność Europy.

Trzeba nadal pracować nad tym, żebyśmy przyszłą rolę Europy i jej regonów, a tym samym także i nasza rolę na granicy polsko – niemieckiej, wyjaśnili naszym obywatelom, a zwłaszcza młodzieży, bo właśnie ona odgrywa ważną rolę w realizacji tego zadania stulecia. Zróbmy wszystko, aby młodzi ludzie zechcieli wziąć w tym udział.

Patrząc na wyniki osiągnięte w Guben, gdzie zmniejszenie emisji CO2 w roku 2014 wyniosło 45,86 % czyli wartość, która została przyjęta przez Niemcy i Europę jako cel na rok 2020 lub 2030. Brakuje nam ok. 28000 m² powierzchni, aby w 100% pokryć zapotrzebowanie wszystkich gospodarstw domowych na energię za pomocą energii słonecznej. Jednak warunki określone w przepisach EE (energii odnawialnej), zawierają nie dające się wyjaśnić ograniczenia.

Nasz komentarz odnośnie transformacji energetycznej nosi tytuł „Przemiany energetyczne”. Jak każdy może sam oszacować, działanie zarówno rządu niemieckiego, jak i innych krajów europejskich da się określić jako turbulentne. Gubeńscy partnerzy Agendy 21, osiągneli swoją pozycję pracując bez rozgłosu.

Gubin posiada największą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1,4 MW i zamierza rozbudować ją do mocy 4,2 MW.

Zastój w rozprzestrzenianiu energii odnawialnych, oznaczający również stagnację redukcji emisji CO2 w Niemczech, która wynosi obecnie 35,9%, a tym samym nieosiągnięcie wyznaczonych celów, musimy niestety przypisać nieudolności odpowiedzialnych ministerstw.

Zdefiniowana i praktykowana przez mieszkańców Guben i Gubina metoda rozprzestrzeniania energii odnawialnej pokrywa się z głównym przesłaniem sympozjum, które brzmiało następująco:

„Konieczne jest podjęcie wszechstronnych wysiłków w celu szybkiego i ekonomicznego zakończenia uzależnienia energetyki europejskiej od paliw kopalnych i energii jądrowej”

Odpowiednie rządowe warunki ramowe, pozwalające na szybsze wprowadzanie energii odnawialnych, nie zostały opublikowane. Uczestnicy gubeńskiego projektu „Klimaquartier Hegelstraße” mogą opisać gehennę jaką przeszli od roku 2012.

W przeciwieństwie do godnych pochwały wyników redukcji CO2 w Guben, analiza frakcyjna powietrza nad elektrownią w Jänschwalde, którą dysponujemy od końca lipca 2018, wskazuje na pilną konieczność zmian w procesie spalania / oczyszczania spalin, aby wyniki analizy stały się zgodne z obowiazującymi normami.

Nasza korespondencja w tej sprawie z Federalną Agencją Środowiska i Federalnym Ministerstwem Środowiska z 06. sierpnia 2018 roku wciąż pozostaje bez odpowiedzi. A przecież chodzi tutaj o poważne naruszenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

Sprawę tą skierowaliśmy w trakcie i po sympozjum do stowarzyszenia EUROSOLAR oraz Izby Gospodarczej w Cottbus, aby uzyskać pomoc w dokonaniu niezbędnych zmian w naszej lokalnej sytuacji, tzn.

„Nadzwyczajne niezależne pozytywne działanie w niebezpiecznym dla zdrowia środowisku”

W październiku 2018 ponownie poinformowaliśmy operatora elektrowni Jänschwalde, że dopuszczalne wartości zanieczyszczeń zostały przekroczone i dołączyliśmy propozycję współpracy z firmą Global EnerTEC, która jest w posiadaniu technologii umożliwiającej rozwiązanie tego problemu.

Jeśli nie dostaniemy odpowiedzi, zwrócimy sie o zastosowanie środków karnych.

Nowe założenia ramowe dla rynków energii umożliwią krajom europejskim przejście do epoki energii słonecznej, co przyczyni się do wzmocnienia spójności Europy, a to jest drugim co do ważności tematem sympozjum.

Aby móc efektywnie przeprowadzić zmiany, musimy jeszcze znaleźć osoby do pomocy, które muszą zmienić sytuację prawną w ministerstwach federalnych w taki sposób, aby transformacja systemów energetycznych do energii odnawialnych, mógła przebiegać w łatwy do opanowania sposób.

– Odnośnie tematu „Przeszkody i rozwiązania odnawialne”.

Podczas sympozjum prof. Klaus Töpfer złożył propozycję, aby

projekty w zakresie energii odnawialnej planować corocznie.

W dalszym ciągu prawdziwe są rozważania o naszym udziale w strategii transformacji energetycznej, zmarłego niestety, byłego przewodniczącego EUROSOLAR Hermanna Scheera, który był również członkiem Bundestagu,

– ponieważ obejmują one istotne, realne zasady regulacyjne:

– rozważenie stałego priorytetu dla energii odnawialnej;

– prymat energii odnawialnych w polityce zagospodarowania przestrzennego i korzystanie z publicznego planowania przestrzennego;

– zasadnicza transformacja podatków energetycznych;

– wprowadzenie opodatkowania zanieczyszczeń;

a ponadto:

– rygorystyczny, obowiązkowy system infrastruktury energetycznej należy uznać za    dobro wspólne.

Podsumowując, można powiedzieć, że:

– sympozjum powinno być traktowane jako „drogowskaz”.

Niestety musimy stwierdzić, że:

– przez wspomniane już zaniedbania, transformacji energetycznej nie da się przeprowadzić wzaplanowanym czasie, ponieważ przy 35% EE (energiodnawialnej) wNiemczech  bezpieczeństwo energetyczne nie jest zapewnione;

– wszystkie procesy zmniejszenia wydzielania CO2 wymagają wsparcia zorganizowanego przez państwo a ponadto wymagają więcej rzeczywistych nakładów.

Przeciwdziałanie przekroczeniu dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń wymaga surowego ustawodawstwa i bezkompromisowego ścigania wykroczeń.

Irmgard Schneider Przewodnicząca

Projekt wspierany przez Euroregion Spree – Neiße – Bober.

BySylvia

2018 Gubeńska Królowa Jabłka ma pyszne podłoże!

Tegoroczne zbiory owoców nie mają sobie równych w ostatnim dziesięcioleciu. Do chwili obecnej skupiliśmy 60 ton owoców, co oznacza 49 800 butelek soku i wina. Przetwórnia w Burgu przerabia jednak nie tylko owoce z Guben. Dlatego musimy często prosić naszych klientów o cierpliwość, bo nie jesteśmy w stanie wydać należnego im soku natychmiast. W dniu dzisiejszym uzgodniliśmy z przetwórnią , że dzien 19.10.2018 będzie ostatnim dniem skupu jabłek w roku 2018, natomiast soki i wino będą wydawane w każdy piątek od 12:00 do 17:00, aż do 16.11.2018, w hali przy Gasstr. 8.

Jednocześnie przypominamy, że po raz 21-wszy skupujemy w Guben i okolicy jabłka, gruszki i pigwę – od roku 2002 dla przetwórni w Spreewaldzie; przedtem dostarczaliśmy je do innych przetwórni.

Po wyborze trzeciej Królowej Jabłka, jako stowarzyszenie podjęliśmy decyzję, żeby stworzyć godne tło dla tej symbolicznej gubeńskiej postaci, a jednocześnie rozsądnie wykorzystać znajdujący się tutaj, niezmiernie bogaty, naturalny skarb.

Ponieważ nazwa naszego stowarzyszenia zawiera także odniesienie do ochrony środowiska, zaistniał drugi powód ku temu. Coroczna, dziesięciotygodniowa pomoc dla dostawców jabłek w postaci skupu owoców, pozwala każdemu z nich zaoszczędzić koszt przejazdu 100 km do przetwórni, co pociąga za sobą zmniejszenie ilości zakupionego paliwa, a to z kolei powoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, co daje się zauważyć w corocznym gubeńskim bilansie zmniejszenia emisji CO2. Poprzez takie działanie, mogliśmy wspólnie z 37 innymi gubeńskimi partnerami, wykazać na koniec roku 2017 zmniejszenie emisji CO2 o 45,86 %. Dzięki temu mamy jako miasto Guben pozytywny wpływ na zmianę sposobu pozyskiwania energii. Tym własnie cennym i godnym pochwały sposobem działania gubeńskich partnerów Agendy 21, moźe poszczycić sie gubeńska Królowa Jabłka. Ponadto moźe ona zasięgnąć u nas porady, jakie nowe propozycje w tej dziedzinie mamy przygotowane na przyszłość.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Irmgard Schneider,

Przewodnicząca

BySylvia

2-gie Wspólne Spotkanie "Jesienne Swięto Miodu-Wina i Jabłecznika 2018"

Zaproszenie

Kiedy w Guben zakończy się Swięto Jabłka, wybierzemy się znów na Wzgórza Gubińskie. Nowa Królowa Jabłka została właśnie wybrana i na pewno weźmie udział w naszym spotkaniu. W sobotę, 06.10.2018, od godz. 13:00 do 17:00, na jednym z najpiękniejszych miejsc widokowych, na wzgórzu  znajdującym się na terenie ROD Wzgórze przy ul. Paderewskiego, odbedzie się 2-gie Święto Jabłecznika. Zaprosiliśmy na nie również pszczelarzy i winiarzy. Będzie także obecna firma Tomasza Alischa z Neuzelle. Wspaniałą rozrywkę zapewnią nam zespoły wokalne: Chór Seniorów Volkssolidarität z Guben – dt. i pl. Całą imprezę poprowadzi nasz ulubiony konferansjer – Jürgen Budnowski z Guben Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Guben / Gubina i okolic, oraz wszystkich, którzy akurat goszczą w naszym mieście. Dodatkową atrakcją naszego spotkania będzie konkurs na najlepszy jabłecznik. Aby wziać w nim udział, należy przynieść ciasto z jabłkami (najlepiej własnoręcznie upieczone). Każdy uczestnik otrzyma 10 punktów, którymi bedzie mógł obdarzyć najsmaczniejsze jego zadaniem wypieki. Prosimy zatem przynieść jabłecznik (najlepiej własnoręcznie wypieczony). Trzy pierwsze osoby, których jabłeczniki uzyskają najwiekszą ilość punktów, otrzymają nagrody. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest wielkim amatorem jabłeczników, może swoje punkty przyznać innym produktom. Cieszymy się bardzo na liczne przybycie. Z serdecznymi pozdrowieniami Irmgard Schneider im Namen der Vorstände Pro Guben e. V. und Förderverein Gubiner Berge e. V.

BySylvia

OGŁOSZENIE

 

 

 

Skup owoców dla Mosterei Jank w Burgu/Spreewald odbywać się będzie począwszy od piątku,

        24.08.2018 do 26.10.2018

 w każdy piątek od 9:00 do 17:00

!W tym roku na starym miejscu!

 Guben,  Gasstr. 8

Prosimy o dostarczanie tylko zdrowych owoców!

BySylvia

Notatka prasowa

Mieszkańcy Guben i Gubina

W dniu 27.09.2018, odbędzie się w Berlinie sympozjum i spotkanie parlamentarne, na które zostało zaproszone Stowarzyszenie Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V., jako członek organizacji EUROSOLAR e.V., będącej organizatorem spotkania.

Sympozjum będzie się zajmowało następujacymi zagadnieniami:

– Aby szybko i ekonomicznie uniezależnić Europę od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych i energii jądrowej, konieczny jest kompleksowy wysiłek i odpowiednie warunki ramowe.- Przyjęcie nowych ramowych założen europejskiego rynku energii umożliwi krajom europejskim wejście do epoki energii odnawialnej i ponownie wzmocni spójnośc Europy.

Można spodziewać się, że będziemy wspomagać przyszłą rolę Europy i jej regionów, a tym samym umacniać naszą rolę na granicy niemiecko-polskiej. Będziemy również wspomagać jej obywateli, a zwłaszcza młodzież, w realizacji zadania stulecia poprzez sugestie wskazujące możliwe rozwiązania.

Zadaniem stulecia jest – „Europa odnawialnych energii”.Liderami programu, który to zadanie ma zrealizowac, są ludzie znani i zdeterminowani ideą osiągnięcia tego celu.Oczekuje się, że o nowych ramowych założeniach europejskiego rynku energii poinformuje prezydent EUROSOLAR e.V. prof. Peter Droege.Peter Droege jest profesorem na Uniwersytecie Liechtenstein. Opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas pobytu na Łużycach, opracował wraz ze swoimi studentami broszurę i przygotował wystawę „Lausitz im Wandel” („Przełom na Łużycach). Zarówno broszura jak i wystawa są w gestii naszego stowarzyszenia.

Pozycję Europy przedstawi członek EUROSOLAR e.V., prof. Klaus Töpfer w swoim wystąpieniu „Przeszkody w rozwiązaniach odnawialnych”. Prof. Klaus Töpfer zasiada w zarządzie Instytutu Ochrony Klimatu, Systemu Ziemi i Badań nad Zrównoważonością (IASS) w Poczdamie.

Nasze stowarzyszenie przygotowuje się do udziału w sympozjum.

Na temat wspólnego niemiecko-polskiego udziału w sympozjum, dyskusjach przygotowawczych do sympozjum i dyskusjach podsumowujacych jego wyniki, otrzymacie Panstwo dalsze informacje.

Projekt jest wspierany przez Euroregion Spree – Neiße – Bober (Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr).

Irmgard Schneider

Przewodnicząca Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V. Kupferhammerstr 59   03172 Guben

Tel 03561/ 66976 e-mail:verein.proguben@t-online.de

 

BySylvia

Apel organizacji Campact!

Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy naszych informacji na www.proguben.info

Prosimy o przyłączenie się do akcji mającej zapobieżenie dopuszczenia do użytku nowego środka owadobójczego (przwidzianego na sierpień 2018 roku)

Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa

Pani Juliane Klöckner

www.bmel.de

E-mail: poststelle@bmel.bund.de

 

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego

Pani Svenja Schulze

www.bmu.bund.de

E-mail: poststelle@bmu.bund.de

Apel organizacji Campact!             (info@campact.de)

Nowe super – pestycydy.

Firma Bayer-Monsanto złożyła wniosek o dopuszczenie do uzytku nowego środka owadobójczego. Już w sierpniu ta nowa mieszanina pestycydów może wejść na rynek.

Zadzwoń teraz do ministra rolnictwa, pani Klöckner i ministra środowiska, pani Schulze, aby zaprotestować przeciw temu!

Firma Bayer Monsanto poluje na pszczoły. UE właśnie zakazała stosowania trzech neonikotynotydów, ponieważ zabijają trzmiele, pszczoły i motyle. Teraz chemiczny gigant „dołożył” następną mieszankę pestycydów – także śmiertelną dla pszczół. Działa ona szczególnie perfidnie. Przed wysianiem, nasiona są zaprawiane, a po ich wzejściu, trucizna jest aktywna we wszystkich częściach rośliny – łodygi, liście i kwiaty są trujące. Musimy zapobiec dopuszczeniu tego pestycydu w sierpniu 2018.

Wiosną setki tysięcy zwolenników Campact protestowało przeciwko toksycznym neonikotynoidom. Akcja zakonczyła sie sukcesem – minister rolnictwa Juliane Klöckner i minister środowiska Svenja Schulze zagłosowały w Radzie UE przeciwko dopuszczeniu ich do uzytku. To wystarczyło, aby przeciwnicy dopuszczenia zdobyli większość głosów. „Co szkodzi pszczołom, musi zniknąć z rynku” – powiedziała pani Klöckner w wywiadzie.

Teraz Juliane Klöckner i Svenja Schulze muszą dotrzymać słowa i zapobiec dopuszczeniu do użytku nowej mieszanki pestycydów.

Bayer Monsanto zależy na czasie. Już w sierpniu pierwsze mieszanki pestycydów zawierających flupyradifuron mogą wejść na rynek. Klöckner i Schulze muszą temu zapobiec – nie mogą ugiąć się przed Bayer – Monsanto! Wraz z Monachijskim Instytutem Środowiska chcemy zebrać 200.000 podpisów przeciwko tej trutce na pszczoły i za kilkanaście dni przekazać je pani minister Klöckner i Schulze osobiście. Pomóż nam!Przemysł rolny rozpanoszył się na naszych polach jak nigdy dotąd. Zabija owady i zmusza chłopskie rolnictwo do odwrotu. Zbyt dużo gnojówki zagraża wodzie pitnej. Żywopłoty i łąki znikają z krajobrazu. Wymieranie owadów stwarza problemy dla wielu innych zwierząt – jeże, ptaki, nietoperze i żaby nie znajdują wystarczająco dużo pokarmu. Do tego za niszczenie środowiska płacimy my sami – duże firmy i inwestorzy wykorzystują dopłaty rolne, przez co jeszcze zwiększają swoje zyski.Aby zatrzymać wymieranie natury, musimy przeciwstawić się Bayer – Monsanto i Co. – najlepiej wszyscy razem. Glifosat, neonikotynoidy, flupyradifuron – te wszystkie pestycydy muszą zniknąć z pól. Nasz upór zaprowadził nas już daleko. Kilka lat temu, korporacje robiły wielkie interesy na sprzedaży trucizn rolniczych. W międzyczasie pestycydy stały się wielkim tematem politycznym.W dziedzinie neonikotynoidów ruch ekologiczny osiągnął ważne zwycięstwo. Przyczyniły się do niego również setki tysięcy zwolenników Campact. Musimy teraz trzymać się tej lini, żeby Bayer – Monsanto nie zniszczył ponownie naszego sukcesu. Zażądaj od pani Klöckner i pani Schulze aby odmówiły swojego poparcia dla dopuszczenia do stosowania nowych morderców pszczół!

BySylvia

Podziękowanie i notatka prasowa

08.06.2018

Szanowni Gubicscy Partnerzy Agendy 21

Odnośnie urządzeń fotowoltaicznych i związaną z nimi redukcją CO2,, chcielibyśmy przekazać Wam następujące oświadczenie i jednocześnie podziękować za dobrą współpracę w tej dziedzinie.

Nasze podziękowania kierujemy do:

wykonawców największej polskiej farmy słonecznej (1,5 MW) w Gubinie

ZS-PVtechnik Lubuskie w Gubinie

Bt Solar& Messe Partner Gubin

Zarządu Miasta Gubina, który pomógł stworzyć warunki do realizacji zamierzeń

Zarządu wspólnej oczyszczalni ścieków, gdzie ze schlamu wytwarza się prąd

Prosimy o skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Pro Guben

(e-mail verein.proguben@t-online.de)

Kolejny raz dziękujemy za to, że przyczyniliście się do świetnych wyników partnerów Gubeńskiej Agendy 21. Wnieliście swój wkład do tego, że główny powód globalnego ocieplenia, jakim jest emisja CO2, w Guben i w Gubinie obliczona od 100%, została zredukowana o 45,86%. Jeżeli według światowej listy rankingowej na głowę w Niemczech w roku 2000 przypadało 12,7 t /r CO2, to przyjmując tą wartość jako podstawę dla kolejnych corocznych obliczeń dla Guben, pod koniec roku 2017 otrzymamy w naszych dokumentach obliczeniowych, dzięki Waszej staranności i zaangażowaniu w odnowienie obiektów energetycznych, jedynie 9,197 t / r. Dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniu partnerów Gubeńskiej Agendy 21 przyczyniliście się do zredukowania emisji CO2 o 101 928 t rocznie.Celem Guben jest obniżenie emisji CO2 o 50%. To nadal oznacza wydzielanie 6,35 t CO2 na mieszkańca. Chcielibyśmy w Guben, razem z Wami, opierając się na ustaleniach Rady Rzeczoznawców Ochrony Srodowiska, której idee stanowią podstawę niemieckiej i europejskiej polityki ochrony środowiska, przygotować drogi wiodące do uzyskania 100% zasilania energią elektryczną ze źródeł odnawialnych w naszym regionie, tak jak proponuje to Rada Rzeczoznawców, co możemy pokazać w zarysach na planszy. Wasz przykład pokazuje następujące z każdym rokiem coraz bardziej ewidentne zmiany w myśleniu, które mają na celu zapewnienie możliwości przetrwania przyszłym pokoleniom Przykład Gubena – Gubina wyraźnie pokazuje, że przyszłe ukierunkowanie rozpoczęło się na poziomie podstawowym. Życzymy Wam i sobie, żeby wzorzec współdziałania Guben – Gubin rozprzestrzenił sie i żeby wszyscy uznali, że pracowitość i inteligentne działanie, zapewni utrzymanie przestrzeni życiowej bez górnictwa i jego uciążliwości.

Irmgard Schneider

Vorstand  Pro Guben Verein für Energie u. Umwelt e.V.

Guben, den 08.06.2018

 

 

BySylvia

Notatka prasowa

 38 gubeńskich partnerów Agendy 21, a wśród nich Zarząd Miasta i Miejskie Zakłady Komunalne, potwierdzają w aktualnym sprawozdaniu energetycznym za okres do końca roku 2017, opublikowanym z okazji 15. Gubeńskiego Dnia Energii i Ochrony Środowiska, pozytywny bilans energetyczny miasta.  List dziękczynny i wpis do Księgi Honorowej partnerów Agendy 21 brzmi następująco:  „Gubeńscy partnerzy Agendy 21 wykazują na koniec roku 2017, zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 101 928  t/a łacznie. Oznacza to redukcję o 45,86 % w stosunku do roku 2000. Docelowo zmniejszenie emisji CO2 powinno wynosić przynajmniej 50 %. Pozostaną jeszcze  9 197 t/a CO2, które Guben musi zredukować poprzez innowacje. Kolejnym krokiem będzie dążenie do 100% redukcji CO2 w naszym podwójnym mieście.” Podziękowanie Minął kolejny rok i znów możemy publicznie pochwalić Wasz pozytywny wkład do wykorzystania energii odnawialnej.Osiągnąwszy 45,86% redukcji CO2 jesteśmy w stanie pokazać podczas 15. Gubeńskiego Dnia Energii i Ochrony Środowiska, że my jako miasto, już w roku 2014 spełniliśmy cele ochrony środowiska przewidziane przez rząd federalny na rok 2025, a dla Unii Europejskiej na rok 2030. Moglibyśmy łatwo osiągnąć 50%, gdyby rząd federalny nie postanowił wstrzymać wprowadzenia technologii fotowoltaicznych. Również w zakresie efektywności energetycznej ustanowionej na konferencji klimatycznej w Limie, nie można było wdrożyć przygotowanych planów dla projektu „Quartier Hegelstraße”, ponieważ odpowiednie fundusze federalne albo nie dotarły do Brandenburgii, albo cały program działania rządu federalnego byl farsą przygotowaną na szczyt klimatyczny, który odbył się w styczniu 2014 r. w Limie. Nie ma konkretnych informacji na ten temat.Jest jeszcze jeden palący problem do rozważenia: Czy nasz Region Łużyc powinien być gwarantem stabilności dostaw energii dla całych Niemiec?Możemy jedynie powołać się na przykład Guben, w jaki sposób można dokonąć przełomu energetyczny, a tym samym osiągnać cele ochrony środowiska. W tym celu, wszystkie miasta i gminy powinny robić to samo co Wy, drodzy partnerzy. Mamy wrażenie, że ta cała sprawa jest traktowana bardzo powierzchownie. Wyraźniej nie można było nakazanego przez rządy Merkel / Röslera / Gabriela upadku fotowoltaiki (PV) w wiodącym do niedawna w tej branży kraju jakim były Niemcy, udokumentowć. Z pewnością sytuacja uchodźców była jeszcze ważniejsza i zablokowała rozważania na temat przyszłości energii. Ale istnieje wielu sekretarzy stanu, którzy mają przyszłe zadania poszczególnych działów zorientowane na wyniki, wolne i niezależne od indywidualnych interesów, zgodne z postanowieniami – trzymają sie ich i realizują je. Tak jak to przedstawił prezydent BTU, Jörg Steinbach   Guben, dnia 08.06.2018 Wasze Pro Guben Verein für Energie und Umwelt e.V.                      Irmgard Schneider      

BySylvia

15-sty Gubeński Dzień Oszczedzania Energii i Ochrony Środowiska

Transformacja energetyczna

co to oznacza? Energia elektryczna i ciepło służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Ale nie wystarczy tylko nacisnąć na wyłącznik. Miasta i gminy muszą troszczyć się o podstawowe zaopatrzenie. Są one również zobowiązane do tego, aby wytwarzanie i użytkowanie odbywało się w sposób ekologiczny. Zasadę tą zaczęto konsekwentnie realizować w Guben od roku 1999 – tego.

Nie możemy tylko żądać regulacji prawnych, musimy zdobyć informacje i działając w ramach przepisów, przygotować zestaw podstawowych reguł działania, wykształcić kadrę fachowców i wprowadzić nowe zasady planowania miast.

Już dawno zwolennicy przemian energetycznych we wszystkich niemieckich miastach i gminach, powinni byli pokazać jak dokonać transformacji energetycznej w praktyce.

– Miasto Guben zostało partnerem Agendy 21 w roku 1999 na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

– od tego czasu, Guben pozyskał 38 partnerów, którzy od roku 2000 instalują układy fotowoltaiczne, termiczne układy słoneczne, zamieniają systemy grzewcze z opalanych węglem brunatnym na gazowe. Wszystko to sprawiło, że Guben już w roku 2014 osiągnął cele klimatyczne przewidziane dla Niemiec i Europy.

Na początku zbudowaliśmy 13 termicznych układów słonecznych opierając sie na wzorach austriackich. Tak to się zaczęło… Pro-Guben było motorem, a 37 partnerów Agendy 21, wsród których były również Zakłady Gospodarki Komunalnej z Guben, działały razem z nim. Np., Pro Guben zajmował sie zaopatrzeniem regionalnym i skupował rocznie 100 ton jabłek na przerób. Działalność ta przyczyniała się rownież do zmniejszenia ilości indywidualnych przejazdów do zakładu przetwórczego.

A więc kto ma przeprowadzić transformację energetyczną? Nie da się jej zamówić jak jedzenia w restauracji, które dostaniemy podane gotowe, ale musimy to „jedzenie” sobie sami ugotować.

Ponadto, nie mozemy wciąż tylko krytykować – musimy planować i te plany realizować.

 

Czy w naszym własnym środowisku jesteśmy na to przygotowani?

Tak – W Zakładach Gospodarki Komunalnej w Guben mamy „managera do spraw klimatu”, który nadzoruje utrzymanie bilansu energetycznego w budynkach i instalacjach komunalnych.

Mamy Zakład Doświadczalny „EnerTec”, który opracował proces pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z odpadów, które właściwie powinny być określane jako surowce i uzyskał zezwolenie na budowe instalacji i wdrażanie tego procesu na całym świecie.

W tym miejscu proponujemy związany z tym zagadnieniem projekt badawczy: Produktem ubocznym w procesie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej jest aktywny koks. Należałoby zbadać, jakich domieszek trzeba by było dodać do koksu, aby otrzymać materiał nadajacy się do budowy np. chodników dla pieszych?

Ponadto mamy zamiar przeprowadzić wzorcową renowację energetyczną jednej z dzielnic miasta. Plan jest już gotowy. Po przeprowadzeniu renowacji uzyskamy redukcję wydzielanego CO2 o 1100 ton, bo węgiel i gaz ziemny będą zużywane w mniejszych ilościach.

 

Nie żadamy przeprowadzenia transformacji energetycznej, ale własnymi siłami wprowadzamy ją w życie.

Nasze postulaty musimy kierować nie tylko do polityków, ale również do właścicieli stacji zasilania i sieci przesyłowych, zarówno elektrycznych jak i cieplnych, aby wspólnie znaleźć konieczne rozwiązania. Czym zastąpić technologię opartą na węglu brunatnym, jak można przy tym wykorzystać istniejącą techniczną infrastrukturę, a ponadto, jak można zrekultywować zniszczoną naturę, o którą do tej pory nikt się nie troszczył. Nie możemy ograniczyć się tylko do organizowania protestów przeciwnków obecnych technologii, ale musimy też wskazywać możliwe kierunki przemian.

 

Martwi nas fakt, że nie mamy tak samo silnego partnera w Gubinie, który wspierałby nasze wysiłki. Podejmowane są wprawdzie pewne działania praktyczne, ale nie są one ani udokumentowane, ani nie są regularnie nagłaśniane, ani nie są ujęte w planie działania. Agenda 21 jest podzielona na zakresy działania. Jeżeli gmina zdecyduje się, ustalić swoje zadania zgodnie z tym podziałem, uzyska wsparcie innych partnerów agendy, np. w zakresie działania „komunalny system energetyczny”. Agenda 21 posiada 17 takich opłacalnych zakresów. Jeżeli do tej pory politycy się tym nie zajmowali, to można zwrócić ich uwagę na tą opłacalną strategię. Trzeba ją jednak dopasować do własnych potrzeb. W roku 2018 odbędzie się w Katowicach 24-ta Konferencja Ochrony Środowiska. Miasto i gmina Gubin powinny przyłączyć się do Agendy 21 podejmując odpowiednią uchwałę Rady Miejskiej / Gminnej, której przygotowanie wymaga jednak jednomyślności mieszkańców.

Irmgard Schneider

Przewodnicząca

W piątek, 08.06.2018 od 13:00 – 14:40 odbędzie się w Hutcafé 

15. Gubeński Dzień Oszczędzania Energii- i Ochrony Środowiska

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen